بررسی رابطه میان شاخص های پیکر سنجی و نوع پیکری
37 بازدید
محل نشر: علوم حرکتی و ورزش » بهار و تابستان 1386 - شماره 9 »(12 صفحه - از 83 تا 94)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی